در اینستاگرام منتظر حضور شما هستیم
عضویت در پیج اینستاگرام والیبال فروم

آشنایی کامل با تکنیک های مقدماتی والیبال / بخش دوم فن ساعد در والیبال !

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
تلیغات تلیغات
آشنایی کامل با تکنیک های مقدماتی والیبال / بخش دوم فن ساعد در والیبال !
آشنایی کامل با تکنیک های مقدماتی والیبال / بخش دوم فن ساعد در والیبال !

نگاهی کوتاه به تاریخچه ی این فن بیانگر آن است که در آغاز پیدایش والیبال ، توپ هایی که پایین تر از حد کمر بازیکنان قرارمی گرفت ، با قسمت کف هر دو دست دریافت و ارسال می گردید . ولی چون چنین دریافتی معمولاً با مکث همراخ بود و علاوه برآن سرعت توپ باعث جدا شدن دست ها می شد ، این شیوه دوام چندانی نیافت . 

 

چندی بعد ، اهل فن روش دیگری را ابداع کردند که موجب شد مکث توپ در داخل دست ها کاهش یابد. با این روش توپ هایی که در سطح پایین بدن قرار داشت با پشت دست ها دریافت و ارسال میشد. اما به مرور زمان و افزایش سرعت توپ این روش نیز کارایی خود را ازدست داد ، زیرا سرعت توپ ،دست های دریافت کننده را از یکدیگر جدا می کرد و در نتیجه مانع از ارسال توپ به محل دلخواه می شد.

سرانجام ژاپنی ها"فن ساعد" را ابداع کردند که توانست جواب گوی همه ی نارسایی های مورد نظر باشد و در میان علاقه مندان به این ورزش مرسوم گشت .

 

آموزش فن ساعد :

در این بخش از تکنیک به دلیل شباهت زیاد آن با فن پنجه ف سعی می شود از شرح وضعیت های مشابه این فنون صرف نظر شود و حتی الامکان به نکاتی توجه گردد که مخصوص فن ساعد باشد. بنابراین لازم است هنگام تمرین فنون ساعد ، تذکرات لازم در این بارهاز سوی مربیان بازیکنان داده شود . برای یادگیری این فن توجه به این موارد لازم است :

-چهار انگشت برحسب عادت در داخل دست دیگر قرار داده می شود ، آنگاه شست ها به هم نزدیک می شوند و در امتداد هم وضعیت ساعد را به وجود می آورند (تصویر 2-14)

-سطح برخورد توپ با دست ها هر قدر بیش تر باشد ، به همان اندازه ارسال توپ به هدف مورد نظر دقیق تر خواهد بود .

-برای ایجاد سطح وسیع در ناحیه ی ساعد ، کافی است دست ها را از ناحیه مچ به طرف پایین بکشید .

- در کلیه حالات، ساعد و بازوی بازیکنان در امتداد یکدیگر قرار دارند و هیچگاه دست ها از ناحیه مفصل آرنج خم نمی شوند (دست ها کاملاً راست و کشیده هستند) .

- در هنگام دریافت توپ،چنانچه بازیکنان شکم و شانه های خود را به سمت داخل بکشد ، شرایط آسان تری برای دریافت او به وجود می آید .

-محل اصلی دریافت توپ کاملاً روی ساعد بازیکنان است این محل تقریباً به قطر دو انگشت بالاتر از مچ دست هاست .

-بالا تنه هم به سمت جلو متمایل است و پشت بازیکنان کاملاً صاف و سر به سمت بالا قرار دارد .

-فاصله پاها ، نسبت به هم ، اندکی بیش از اندازه ی عرض شانه هاست .

در دریافت و ارسال توپ در وضعیت روی سر ،بالاتنه تقریباً عمود برپاهاست .

 

وضعیت استقرار پاها :

به طور کلی با اتخاذ سه روش می توان نسبت به دریافت و ارسال توپ با ساعد اقدام کرد. البته لازم به یادآوری است که این شیوه ها برای اجرای فن پنجه نیز مناسب اند . بدیهی است بازیکنان برحسب عادت خود (راست دست و چپ دست بودن) شیوه مناسب را اتخاذ می کنند . این روش ها عبارت اند از :

1-پای چپ جلو و پای راست عقب 2- پای راست جلو و چپ عقب 3-هردو پا موازی .

همچنین باید دقت داشت که مراحل فراگیری فن ساعد نیز همانند سایر فنون در والیبال دارای دوبخش عمده ی "دریافت توپ" و "ارسال توپ" اند .

الف - دریافت توپ با ساعد : معمولاً توپ هایی که دارای سرعت اند و در ناحیه ی کمر و پایین تر از آن قرار دارند با ساعد دریافت می شوند . وقتی توپ در میدان دید بازیکنان قرار گرفت ، دست ها درجهت مسیر توپ در وضعیت آماده اند . در واقع مرحله دریافت با توقف کوتاه توپ دردست ها همراه است که این امر موجب کاهش سرعت توپ می شود و در نتیجه به افزایش کنترل آن کمک می کند . در این حالت ، وزن بیشتری روی پای عقبی متمرکز می شود و زوایای اهرم های بدن کم تر می شود و مرکزثقل به زمین نزدیک تر می گردد (تصویر 2-15) .

ب- ارسال توپ با ساعد : پس از دریافت توپ ، بلافاصله مرحله ی ارسال شروع می شود . در این مرحله بازیکن در نظر دارد توپ دریافتی را به طرف هدف معین ارسال کند . معمولاً ارسال توپ با هدایت دست ها به سمت جلو اجرا می شود . لازم به ذکر است که هدایت دست ها ،پس از جدا شدن توپ از ساعد نیز ادامه دارد و تا حد امکان به دنبال توپ کشیده می شود. انتقال وزن بدن ، از پای عقب به پای جلو ، در هدایت توپ به هدف مورد نظر بسیار موثر است . در این وضعیت برخلاف مرحله دریافت ، زوایای اهرم های دبن بیش تر (بازتر) می گردند و مرکز ثقل بدن نیز به سمت بالا هدایت می شود (تصویر 2-16)

اجرای ساعد در بالای سرع : چنانچه بخواهیم توپ به صورت ساعد در بالای سردریافت و یا ارسال شود ، باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد :

1-در این حالت بالا تنه تقریباً عمود بر اهرم های پاست .

2-زاویه ی دست ها نسبت به بدن تقریباً 90 درجه است .

3-کلیه اصول دریافت و ارسال توپ نیز در این حالت رعایت می شود (تصویر 2-17) .

 

اجرای ساعد به سمت پشت : در این شرایط بازی اجرای این فن ، نسبت به سایر فنون ساعد ، کم تر مشاهده می شود . ولی چنانچه بخواهیم توپ به صورت ساعد به سمت پشت ارسال شود ، لازم است نکات زیر مورد توجه قرار گیرد :

 

1- در این حالت زاویه بالا تنه نسبت به پاها بیش از 90 درجه باشد .

2- زاویه دست ها نیز نسبت به بدن از 90 درجه بیشتر  باشد .در این حالات مختلف این زاویه گاهی به 180 درجه می رسد .

3-دست ها در مسیر توپ هدایت می شوند و ارسال کننده می تواند از بالای سر مسیر حرکت توپ را مشاهده نماید (تصویر 2-18)

 

نمونه تمرین برای فن ساعد :

گفتنی است کلیه تمرینات فن پنجه را می توان به صورت فن ساعد نیز ، اجرا کرد .

 

تمرین بدون توپ :

بازیکنان در داخل زمین والیبال قرار می گیرند و در حالت ثابت وضعیت دست ها را همراه سایر اهرم های بدن به نمایش می گذارند . آنگاه مربی یک یک بازیکنان را کنترل و حرکات آن ها را اصلاح می کند . می توان به بازیکنان آموزش داد که با سه شماره سریعاً دست ها را در وضعیت ساعد قرار دهند (تصویر 2-19). شماره 1- جلو آوردن دست ها، شماره 2- قرار دادن یک دست در داخل دست دیگر ، شماره 3- نزدیک کردن شست ها به هم .

 

-بازیکنان به شکلی در زمین مستقر می شوند که بتوانند بدون برخورد با یکدیگرحرکات بدون توپ را اجرا کنند . از این بازیکنان خواسته می شود برای دریافت توپ فرضی به سمت جلو ، عقب ، راست و چپ حرکت کنند . در این حالت نحوه ی حرکت و وضعیت دست های آنان از سوی مربی کنترل و اصلاح  می شود (تصویر 2-20) .

 

 

تمرین با توپ :

 

-تمرین یک نفره : از بازیکنان خواسته می شود که هر کدام توپ خود را به هوا پرتاب کنند ، سپس در وضعیت ساعد ، آن را دریافت نمایند . (تصویر 2-21) .

 

-تمرین قبلی با یکبار زمین خوردن توپ اجرا می شود . آنگاه از بازیکنان خواسته می شود که همین حرکت را در جهات مختلف انجام دهند . چنانچه حرکات مورد نظر به وسیله ی بازیکنان بدون اشکال صورت گرفت ،از آنان خواسته می شود که توپ را بدون برخورد با زمین به طور متوالی در وضعیت عمومی دریافت و ارسال نمایند (تصویر 2-22) .

 

-تمرین دو نفره : بازیکنان دو به دو ، به فاصله تقریبی 4 متر در مقابل یکدیگر در داخل زمین مستقر می شوند . در این تمرین یکی از بازیکنان مجری و دیگری به عنوان هدف ، با پرتاب کردن توپ ، بازیکنان مقابل را در انجام تمرین کمک می کند . پس چند بار تکرار و اصلاح حرکات ، جای بازیکنان تعویض می شود . در پایان تمرین بازیکن پرتاب کننده ی توپ ، تغییر جا می دهد و در این حالت بازیکن دریافت کننده ، توپ را به محل جدید ارسال می کند (تصویر 2-23) .

تمرین سه نفره و گروهی : تمرینات سه نفره و گروهی را که در درس فن پنجه ارائه شد با فن ساعد ترکیب می کنیم و از بازیکنان می خواهیم که توپ ها را با دو ضربه (ساعد و پنجه) به بازیکن مقابل و... ارسال کنند (تصویر 2-24) .

منابع :

صفحات 26 الی 31 از کتاب آموزش والیبال ، نویسنده حسین توسلی

براتیون ،باب و برید کلیپ : آموزش تکنیک و تاکتیک در قالب تمرینات ، ترجمه غلامرضا سراج زاده ، حسین توسلی،انتشارات فدراسیون والیبال ،تهران ،1368

گرداوری و تنظیم عادل خدر خوجه 

 

آشنایی با آمادگی بدنی در ورزش والیبال + آموزش تمرینات بدنی

آشنایی کامل با تکنیک های مقدماتی والیبال / بخش نخست پاس پنجه !

تمریناتی برای تقویت قدرت مچ و ساعد در والیبال !

 


آموزش والیبال , فن ساعد , تکنیک والیبال , آموزش تصویری والیبال ,
نویسنده : عادل خدرخوجه بازدید : 139 تاریخ : پنجشنبه 12 فروردين 1400 نظرات : 2
دیدگاه ها
محمد میگه
بسیار کامل و جامع
پاسخ : سلام ممنونم از نظرتون محمد جان ان شا الله بخش های بعدی هم بزودی تو سایت نشر پیدا میکنه .
عادل خدرخوجه میگه
اگر سئوالی چیزی براتون پیش اومد همینجا نظر بدین در حد امکان پاسخ میدم به سئوالاتون
ارسال دیدگاه
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]

آدرس جدید خبرگزاری والیبال ایران

ترکیب احتمالی تیم ملی والیبال در لیگ ملت های 2021

ویدیو آموزش نکات و تکنیک های خاص والیبال !

قانون جدید برای ثبت‌نام تیم‌ها در لیگ ملت های والیبال 2021 / درخواست ویزا برای خط خورده ها!

ویدیو خلاصه دیدار جنجالی و حاشیه ای ایران - لهستان / معروف در برابر کوبیاک !

آشنایی کامل با تکنیک های مقدماتی والیبال / بخش سوم تکنیک سرویس در والیبال !

مرگ اخلاق در والیبال ایران/ عدم حرفه ای گری برخی از بازیکنان و مربیان !

شروع نقل و انتقالاتی گنبدی ها / تمدید با کاپیتان چوگان ، جذب تاجر !

آخرین وضعیت تیم پیکان / بازگشت در قامت یک مدعی قهرمانی !

اتفاق عجیب در والیبال ایران؛ مذاکره با بازیکنان در اردوی تیم ملی +واکنش دبیر فدراسیون !

سعید معروف در راه شهرداری ارومیه؟

تقویم رویداد های والیبال باشگاه های آسیا 2021 تغییر پیدا کرد

ویدیو / چکیده ای از اردوی تیم ملی والیبال از زبان پوریا فیاضی

برنامه مسابقات تیم ملی در لیگ ملت های 2021 اعلام شد

16 تیمی شدن لیگ برتر والیبال به نفع والیبال ایران ؟!

لیگ برتر والیبال 16 تیمی شد / برگزاری به شیوه لیگ ملت های والیبال !

حضور پررنگ والیبالیست های گلستانی در اردو های تیم ملی !

ویدیو / عثمانی خوانتورنا بهترین بازیکن لیگ والیبال ایتالیا 2021

ویدیو آموزش ضربه اسپک والیبال از گوشه به مرکز زمین!
ویدیو آموزش نکات و تکنیک های خاص والیبال !
آشنایی کامل با تکنیک های مقدماتی والیبال / بخش سوم تکنیک سرویس در والیبال !
آموزش اصولی و نحوه صحیح اسپک یا آبشار در ورزش والیبال !
شروع نقل و انتقالاتی گنبدی ها / تمدید با کاپیتان چوگان ، جذب تاجر !
ویدیوی آموزشی توپگیری اسپک های سنگین والیبال !
جلسه هم اندیشی رئیس هیت والیبال گلستان با استاندار (عکس)
حضور پررنگ والیبالیست های گلستانی در اردو های تیم ملی !
در پی تصمیمات عجیب شورای شهر گنبد ؛ استعفای خلیل آزمون از هیات والیبال !
پیام خداحافظی عظیم جزیده سرمربی سابق شهرداری گنبد !
طاهر قره داشلی سرمربی جدید شهرداری چی های گنبدی !
اختصاصی / بررسی گزینه های تصدی گری سرمربیگری شهرداری گنبد !
صحبت های انگیزشی عظیم جزیده با شاگردانش قبل از دیدار با شهرداری ارومیه
ویدیوی آموزشی برای دفاع روی تور در والیبال / بخش دوم
آیا شهرداری گنبدکاووس همچنان اسپانسر والیبال گنبدکاووس خواهد بود؟!
نویسندهپاسخ
اسامی 17 بازیکن تیم ملی والیبال در لیگ ملت های 2021 مشخص شد adelkhoje
نقل و انتقالات های جنجالی ارومیه بر علیه تیم ها adelkhoje
ترکیب احتمالی تیم ملی والیبال در لیگ ملت های 2021 + برنامه بازی ها به وقت ایران adelkhoje
بهبودی : مسائل مالی در جدایی‌ام دخیل نبود ! adelkhoje
تصویب تقویم پیشنهادی کنفدراسیون والیبال آسیا adelkhoje
خوش خبر: اردوی تیم ملی جای مذاکره نیست، تذکر دادیم adelkhoje
تندروان:شخصیت قهرمانی را در ارومیه نهادینه می‌کنیم|می خواهیم فیاضی، شری adelkhoje
خداحافظی چهار ملی پوش از اردوی تیم ملی والیبال adelkhoje
آشنایی کامل با تکنیک های مقدماتی والیبال / بخش سوم تکنیک سرویس در والیبال ! adelkhoje
تمرینات برای تکنیک ساعد در ورزش والیبال / آموزش تصویری adelkhoje
رشد عجیب و غریب قرار داد بازیکنان لیگ برتر والیبال ! adelkhoje
مرگ اخلاق در والیبال ایران/ عدم حرفه ای گری برخی از بازیکنان و مربیان ! adelkhoje
رضایی جانشین احتمالی تندروان در فولاد سیرجان ؟ adelkhoje
شهنازی : رفتار برخی بازیکن ها ارزش و تعهد اخلاقی را ازبین می برد ! adelkhoje
شروع نقل و انتقالاتی گنبدی ها / تمدید با کاپیتان چوگان ، جذب تاجر ! adelkhoje
ویلفردو لئون در آستانه بازگشت به لیگ والیبال روسیه ! adelkhoje
حضور ایتالیا با تیم دوم در لیگ ملت های 2021 والیبال adelkhoje
رخنه دلال‌ها به اردوی تیم ملی ! adelkhoje
اتفاق عجیب در والیبال ایران؛ مذاکره با بازیکنان در اردوی تیم ملی +واکنش دبیر فدراسیون adelkhoje
آخرین وضعیت تیم پیکان / بازگشت در قامت یک مدعی قهرمانی ! adelkhoje
گزارشی از آخرین وضعیت اردوی تیم ملی والیبال/ اردیبهشت 1400 adelkhoje
جزیده : با اضافه شدن عبادی پور تیم ملی کامل می شود adelkhoje
شبیه سازی رقابت های والیبال المپیک ژاپن انجام گردید adelkhoje
16 تیمی شدن لیگ برتر والیبال به نفع والیبال ایران ؟! adelkhoje
شایعات از توافق محمدرضا تندروان با تیم شهرداری ارومیه خبر می دهند adelkhoje