فدراسيون واليبال توانست پس از مذاكره با مربيان درجه اول جهان، سرانجام يكي از بهترين‌ها را برگزيند. قرارداد با ولاسكو را كه مي‌توان يكي از معتبرترين و موفق‌ترين قرارداد‌هاي بين‌المللي ورزش ايران ناميد، برگ زريني در كارنامه فدراسيون واليبال است، چرا كه اين فدراسيون با مديريت صحيح، مذاكرات فشرده و پرهيز از هرگونه هياهوي رسانه‌اي موفق شد از تكرار اشتباهات گذشته ديگر رشته‌ها در چنين شرايطي جلوگيري كند و با غلبه بر حرف و حديث‌ها با گزينه مدنظر خود به توافق برسد.