در اینستاگرام منتظر حضور شما هستیم
عضویت در پیج اینستاگرام والیبال فروم

آشنایی کامل با تکنیک های مقدماتی والیبال / بخش نخست پاس پنجه !

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
تلیغات تلیغات
آشنایی کامل با تکنیک های مقدماتی والیبال / بخش نخست پاس پنجه !
آشنایی کامل با تکنیک های مقدماتی والیبال / بخش نخست پاس پنجه !

تکنیک در لغت به معنی فن تعبیر شده است ،ولی منظور از آن در ورزش و به خصوص در والیبال به کارگرفتن صحیح اهرم های بدن در اجرای مهارت های مورد نظر است. لازم به یادآوری است که در ورزش گروهی مثل والیبال تنها یک فن کامل کننده تمام حرکات نیست .

_____________________________-

 

تعریف تکنیک : تکنیک در لغت به معنی فن تعبیر شده است ،ولی منظور از آن در ورزش و به خصوص در والیبال به کارگرفتن صحیح اهرم های بدن در اجرای مهارت های مورد نظر است. لازم به یادآوری است که در ورزش گروهی مثل والیبال تنها یک فن کامل کننده تمام حرکات نیست . بلکه هدف باید از ترکیب فنون مختلف برای موفقیت استفاده کرد. به طور کلی والیبال از ترکیب شش فن اصلی تشکیل یافته است که عبارت اند از : 1-فن پنجه 2- فن ساعد 3-فن سرویس 4- فن توپگیری ف5-فن آبشار 6- فن دفاع روی تور .

در این مطلب اصول مقدماتی (دوره پایه) فنون مد نظر می باشد.

تکنیک پنجه : به طور کلی اجرای هر فن شامل دو بخش اصلی دریافت و ارسال است.

دریافت توپ : این قسمت از فن شامل مرحله ای است که توپ در مسیر میدان دید آموزش گیرنده قرار می گیرد، دست ها به استقبال توپ می رود و آن را در درون پنجه ها ، که به صورت ظرفی کروی شکل در آمده است ، جای می دهد . این مرحله با کمی مکث همراه است . زاویه ی مفصل آرنج کاهش پیدا می کند و دست ها به بدن نزدیک می شوند .

پاها از مفصل زانو خم می شود و بدن به سمت پایین متمایل می گردد. در واقع در این مرحله از آموزش می توان بدن را به فنری تشبیه کرد که در اثر نیروی وارد شده جمع می شود (تصویر 1-2).

ارسال توپ :

این مرحله از تکنیک از لحظه ای آغاز می شود که توپ دریافت شده توسط پنجه های بازیکن به طرف هدف مورد نظر رها می شود . باید توجه داشت که حالت دست ها درست عکس حالت دریافت باشد ، بدین معنی که در اینجا زاویه ی مفصل آرنج زیاد می شود و دست ها به طرف خارج بدن هدایت می گردد . در این وضعیت نیرویی که در هنگام دریافت بر بدن وارد می شد خنثی می شود و در واقع فنر مورد مثال به حالت اولیه بر می گردد (تصویر2-2)

 

وضعیت انگشتان ،مچ . کف دست ها : توپ با همکاری تمام انگشتان دریافت و ارسال می شود .

-قالبی که به وسیله انگشتان درست می شود باید به اندازه ی گنجایش توپ دریافتی باشد .

-نقش عمده در دریافت و ارسال توپ بیشتر به عهده ی انگشتان بزرگ دست هاست .

-انگشتان نباید بیش از اندازه از یکدیگر دور و یا بهم نزدیک شوند،بلکه لازم است در همه حال وضعیت طبیعی خود را حفظ کنند .

-در حالت دریافت توپ ، مچ دست ها به طرف عقب و هنگام ارسال به طرف جلو تغییر وضعیت می دهند .

 

وضعیت آرنج و کتف :

آرنج ها نباید بیش از اندازه از یکدیگر دور و یا به همدیگر نزدیک باشند . اندازه ی واقعی برای رعایت حالت طبیعی در این وضعیت کمی بیش از عرض شانه های بازیکن است .

-زاویه ی آرنج ها هنگام دریافت توپ کم و هنگام ارسال آن زیاد می شود.

-آرنج ها اگر بیش از اندازه از یکدیگر فاصله داشته باشند،پنجه ها به هم نزدیک می شوند و برعکس ،(هردو وضعیت نادرست اند)

-در ارسال پاس های کوتاه کتف ها تقریبا نقشی ندارند ، ولی در ارسال توپ های بلند اکثر اهرم های بدن از جمله کتف ها نقش دارند .

 

وضعیت سر،نیم تنه ی بالایی و کمر :

وضعیت سر بازیکن والیبال ، در هنگام دریافت توپ ، کمی به سمت عقب هدایت می شود تا برای همراهی توپ میدان دید بیشتری پیدا شود .

-وضعیت سر بازیکن ، شاخص خوبی برای اجرای صحیح این مهارت است ، زیرا چنانچه بازیکن از دریافت توپ منصرف شود باید توپ روی سر او (حد موی سر و پیشانی) فرود آید.

-نیم تنه ی بالایی در وضعیت های مختلف در حالت دریافت و ارسال توپ متغییر است ، ولی به طور کلی هنگام ارسال ، بدن به سمت جلو متمایل می شود .

 

وضعیت پاها :

پاها از جمله اهرم های بسیار عمده ای هستند که در اجرای کلیه ی فنون نقش قابل توجهی را بازی می کنند . باید همواره به این نکته مهم توجه داشت که مهارت های والیبال به وسیله ی دست ها انجام می شود ولی در واقع کار اصلی اجرای مهارت ها را پاها انجام می دهند .

-در هنگام اجرای فن ، پاها کمی بیش تر از عرض شانه ها از یکدیگر فاصله دارند و برحسب عادت بازیکن در واقع سه حالت گارد مدنظر است که در تصویر 2-3 نشان داده شده اند .

1-پای راست جلو ، پای چپ عق 2-پای چپ جلو ،پای راست عقب 3- هردو پا به صورت موازی

-هنگام دریافت توپ ، وزن بدن روی تمام سطح پاها متمرکز می شود (پاشنه ، کف ، پنجه ها) ولی در موقع ارسال ،وزن بدن به سمت پنجه ها هدایت می شود .

 

 

انواع فن پاس پنجه : بطور کلی پاس پنجه به دو صورت "پاس با دو دست" و "پاس با یک دست" اجرا می شود :

الف -پاس با دو دست : در اجرای این فن در بخش های بالا توضیح داده شد .

ب- پاس با یک دست : برای اجرای این فن کافی است که کلیه ی شرایط اصول تکنیک پاس با دو دست را رعایت کنیم ، با این توضیح که دریافت و ارسال توپ در این وضعیت صرفاً با یک دست صورت می گیرد (تصویر 2-4)

 

 

پاس پشت : وضعیت بدن بازیکن درهنگام دریافت توپ ، تقریبا شبیه وضعیت پاس معمولی است. ولی در لحظه ارسال ، سر و بالا تنه ی بازیکن به سمت عقب متمایل می شود . لازم است پاس دهنده ، پس از اجرای فن ،مسیر توپ را تا جای امکان تعقیب نماید (تصویر 2-5)

 

پاس پهلو : از آنجا که اجرای صحیح این فن نیاز به مهارت بیشتری دارد ، توضیح در مورد نحوه ی اجرای آن به مراحل بعد موکول می شود .

پاس در حال پرش : می دانیم که انوع پاس پنجه را می توان در حالت پریدن اجرا کرد . آیا فکر کرده اید بین "پاس در حال پرش" و "پاس در حالت ایستا" چه تفاوتی وجود دارد ؟ضمناً برای درک بیشتر این موضوع به تصویر 2-6 را با دقت بررسی کنید .

 

نمونه ی تمرینی این بخش :

در مراحل اجرای تمرینات مقدماتی : برای بازیکن ها کار بصورت با توپ و بدون توپ اجرا می شود .

الف - بدون توپ : بازیکن ها به شکل دایره و... می ایستند ، آنگاه با فرمان ، وضعیت دریافت و ارسال توپ را نمایش می دهند ، در این هنگام مربیان حرکات بازیکن ها را در صورت اشتباه اصلاح می کنند.

بازیکن ها در فاصله تقریبا سه متری از یکدیگر قرار می گیرند و با فرمان مربی انواع دریافت و ارسال توپ را در حال حرکت (به سمت جلو ،عقب ، راست وچپ) اجرا می کنند .این تمرینات تا اصلاح کامل حرکات ادامه می یابد (تصویر 2-7)

 

ب- با توپ : این تمرینات را می توان به صورت یک نفره ، دو نفره ، سه نفره و حتی گروهی اجرا کرد . مهم این است که شیوه تمرین از ساده شروع و به تمرینات مشکل ختم گردد .

تمرین یک نفره : بازیکنان در حالی در وضعیت ایستاده قرار دارند ، توپ را به بالای سر خود پرتاب می کنند و سپس آن را در وضعیت صحیح در بالای سر دریافت می کنند . این تمرین درحالی که توسط مربی اصلاح می شود با تکرار متوالی اجرا می گردد . (تصویر 2-8)

 

-بازیکنان تمرین قبلی را پس از پرتاب توپ به هوا با یک مرتبه تماس با زمین اجرا می کنند. مربی پس از اطمینان از اجرای صحیح حرکات ، به فراگیران اجازه می دهد با پرتاب توپ و جابه جایی به اطراف ، تمرین را با تکرار متوالی اجرا کنند (تصویر 2-9)

تمرین دو نفره : دونفر از بازیکنان به فاصله ی سه متری از یکدیگر قرار می گیرند . ابتدا یکی از آن ها توپ را دو دستی از سمت پایین برای نفر بعدی پرتاب می کند . نفر مقابل پس از دریافت صحیح توپ ، آن را مجدداً برای پرتاب کننده ، که در این حالت به عنوان یک هدف مورد نظر است ، پرتاب می کند . این تمرین چندین مرتبه تکرار می شود . و پس از اصلاح حرکات نوبت به بازیکن بعدی می رسد تا همین تمرین را او نیز تکرار کند . در ابتدای تمرین از بازیکن خواسته شود که دریافت توپ را با مکث اجرا کنند و سپس بدون مکث به ادامه تمرین بپردازند . (تصویر 2-10 ) .

آشنایی با آمادگی بدنی در ورزش والیبال + آموزش تمرینات بدنی

منابع : صفحات 17 الی 25 از کتاب آموزش والیبال ، نویسنده حسین توسلی

براتیون ،باب و برید کلیپ : آموزش تکنیک و تاکتیک در قالب تمرینات ، ترجمه غلامرضا سراج زاده ، حسین توسلی،انتشارات فدراسیون والیبال ،تهران ،1368

گرداوری و تنظیم عادل خدر خوجه 


آموزش والیبال , آموزش پاس پنجه , پاس پنجه تک دست , آموزش تصاویر تمرینی ,
نویسنده : عادل خدرخوجه بازدید : 36 تاریخ : دوشنبه 09 فروردين 1400 نظرات :
دیدگاه ها
ارسال دیدگاه
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

چکیده ای از نقل و انتقالات لیگ برتر والیبال 1400

آیا شهرداری گنبدکاووس همچنان اسپانسر والیبال گنبدکاووس خواهد بود؟!

اکبری و تندروان دستیاران احتمالی آلکنو / تلاش فدراسیون برای حفظ سهمیه مربیان ایرانی

اهمیت نحوه گرم و سرد کردن در ورزش والیبال (ویدیو)

گفت و گو با پزشک تیم ملی والیبال/ افروزی : نمی توانیم ملی پوشان را کامل قرنطینه کنیم

آسیب های ورزشی مرسوم در ورزش والیبال

مرگبارترین اسپک های دنیای والیبال (ویدیو)

گزارشی از اردوی تیم ملی والیبال ایران + ویدیو

بازگشت ستاره والیبال برزیل به لیگ کشورش

لیبرو تیم ملی : متأسفانه تعداد کرونایی‌های تیم ملی بالا بود / مسابقات سخت و مهمی در پیش داریم !

آشنایی کامل با تکنیک های مقدماتی والیبال / بخش دوم فن ساعد در والیبال !

چند خبر نقل و انتقالی لیگ والیبال ایران / از تمدید محمدی راد با سپاهان تا برگشت مجدد اسفندیار به آمل !

احتمال تغییر در برنامه های اردوی تیم ملی والیبال !

معرفی دو جوان آینده دار والیبال ایران؛ صابر کاظمی و میثم صالحی !

آشنایی کامل با تکنیک های مقدماتی والیبال / بخش نخست پاس پنجه !

گفت و گوی مفصل با پاسور با تجربه ارومیه ای / بهبودی : سکوی المپیک ؟! بعید است !!

مهمترین رویداد های والیبال ایران در سال 1400 / لیگ ملت های والیبال اولین آزمون آلکنومهمترین رویداد های والیبال ایران در سال 1400 / لیگ ملت های وال

ویدیو / هنرنمایی سعید معروف کاپیتان تیم ملی در تیم بایک موتور چین 2021 !

صحبت های انگیزشی عظیم جزیده با شاگردانش قبل از دیدار با شهرداری ارومیه
ویدیوی آموزشی برای دفاع روی تور در والیبال / بخش دوم
آیا شهرداری گنبدکاووس همچنان اسپانسر والیبال گنبدکاووس خواهد بود؟!
ویدیوی آموزشی برای دفاع روی تور در والیبال
اهمیت نحوه گرم و سرد کردن در ورزش والیبال (ویدیو)
آسیب های ورزشی مرسوم در ورزش والیبال
آشنایی کامل با تکنیک های مقدماتی والیبال / بخش دوم فن ساعد در والیبال !
آموزش اصولی و نحوه صحیح اسپک یا آبشار در ورزش والیبال !
ویدیو / آموزش اصولی و نحوه صحیح پاس در ورزش والیبال !
5 نماینده گلستانی در لیست تیم ملی والیبال !
لیگ برتر والیبال ایران/ شهرداری ارومیه و فولاد سیرجان به دنبال مسجل کردن صعودشان به فینال
لیگ برتر والیبال ایران،جدال سرنوشت ساز شهرداری گنبد و هورسان رامسر برای کسب سهمیه پلی آف
خلاصه بازی/لیگ برتر والیبال-شهرداری گنبد سایپا تهران 0-3
در شب درخشش میلاد عبادیپور اسکرا بلچاتوف شکست خورد
امیرحسینی در آستانه سرمربی گری پر افتخارترین تیم ایران
نویسندهپاسخ
29 فروردین تاریخ حضور سرمربی تیم ملی والیبال در ایران ! adelkhoje
آیا شهرداری گنبدکاووس همچنان اسپانسر والیبال گنبدکاووس خواهد بود؟! adelkhoje
به علت شیوع کرونا ؛ بسته شدن پرونده لیگ ملت ها 2021 بدون سقوط هیچ تیمی ! adelkhoje
خبرهای کوتاه نقل و انتقالاتی لیگ برتر والیبال / دانشفر و صحبتی راهی سایپا شدند adelkhoje
گلایه ملی پوشان والیبالیست از اردو تیم ملی والیبال ! adelkhoje
ژاپن تورنمنتی دوستانه جهت تست برای المپیک آتی برگزار می کند adelkhoje
گفت و گو با پزشک تیم ملی والیبال/ افروزی : نمی توانیم ملی پوشان را کامل قرنطینه کنیم adelkhoje
بازتاب قهرمانی زنان مهاجر افغانستان در سایت کنفدراسیون والیبال آسیا adelkhoje
آغاز اردوی تیم ملی والیبال نشسته مردان از ۳۰ فروردین adelkhoje
اهمیت نحوه گرم و سرد کردن در ورزش والیبال adelkhoje
اکبری و تندروان دستیاران احتمالی آلکنو / تلاش فدراسیون برای حفظ سهمیه مربیان ایرانی adelkhoje
یک رسانه روس پس از ناکامی زنیت در سوپر لیگ روسیه؛پایان رکورد ۱۴ ساله برای زنیت! adelkhoje
آسیب های ورزشی مرسوم در ورزش والیبال adelkhoje
استارت تمرینات تیم ملی ژاپن برای المپیک 2021 adelkhoje
نقل و انتقالات لیگ برتر / شهداب و هراز از بازیکنان جدید خود رونمایی کردند adelkhoje
بازگشت ستاره والیبال برزیل به لیگ کشورش adelkhoje
پیمان اکبری سرمربی تیم والیبال پیکان شد adelkhoje
لیبرو تیم ملی : متأسفانه تعداد کرونایی‌های تیم ملی بالا بود adelkhoje
احتمال تغییر در برنامه های اردوی تیم ملی والیبال ! adelkhoje
چند خبر نقل و انتقالی لیگ والیبال ایران / از تمدید محمدی راد با سپاهان تا برگشت مجدد adelkhoje
گمانه زنی ها برای انتخاب سرمربی تیم ارومیه /تندروان:در روز‌های آینده پرونده باشگاهی ا adelkhoje
ویدیو / تیم تخصصی جناب خان در مسابقه والیبال adelkhoje
درخواست چند کشور مطرح از FIVB چشم پوشی از حضور بازیکنان شاخص به دلیل خستگی adelkhoje
جولان کرونا در اردوی تیم ملی والیبال / تست کرونا 5 بازیکن دعوت شده مثبت اعلام شد adelkhoje
محمدرضا بیک هم لژیونر شد adelkhoje