در اینستاگرام منتظر حضور شما هستیم
عضویت در پیج اینستاگرام والیبال فروم

برترین بازیکنان و مربیان لیگ برتر والیبال فصل 99 از دید مربیان و کارشناسان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
تلیغات تلیغات
برترین بازیکنان و مربیان لیگ برتر والیبال فصل 99 از دید مربیان و کارشناسان
برترین بازیکنان و مربیان لیگ برتر والیبال فصل 99 از دید مربیان و کارشناسان
برترین بازیکنان و مربیان لیگ برتر والیبال در سال ۹۹ با رای مربیان، کارشناسان و والیبال‌نویسان مشخص شدند.

 

 لیگ برتر والیبال در سال ۹۹ با قهرمانی تیم فولاد سیرجان به پایان رسید. این تیم در فینال این رقابت‌ها موفق شد مقابل تیم شهرداری ارومیه به پیروزی برسد. همچون سال‌های گذشته با استفاده از آرای کارشناسان، مربیان و والیبال‌نویسان کشور اقدام به انتخاب ۳ بازیکن و ۳ مربی برتر لیگ در سال ۹۹ کرده‌ایم. در ادامه آرای هر کدام از آنها را می‌خوانید.

محمود افشاردوست (کارشناس والیبال):

برترین بازیکنان:

۱- علیرضا بهبودی (فولاد سیرجان)

۲- میثم صالحی (شهرداری ارومیه)

۳- شهروز همایونفر (هراز آمل)

برترین مربیان:

۱- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان) 

۲- پیمان اکبری (شهرداری ارومیه)

۳- بهروز عطایی (هراز آمل)


علی شاکری (کارشناس والیبال):

برترین بازیکنان:

۱- صابر کاظمی (فولاد سیرجان)

۲- میثم صالحی (شهرداری ارومیه)

۳- شهروز همایونفر (هراز آمل)

برترین مربیان:

۱- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان)

۲- بهروز عطایی (هراز آمل) و پیمان اکبری (شهرداری ارومیه)

۳-  عظیم جزیده (شهرداری گنبد)


جمشید حمیدی (کارشناس والیبال):

برترین بازیکنان:

۱- میثم صالحی (شهرداری ارومیه)

۲- علیرضا بهبودی (فولاد سیرجان)

۳- صابر کاظمی (فولاد سیرجان)

برترین مربیان:

۱- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان)  

۲- عظیم جزیده (شهرداری گنبد)

۳- بهروز عطایی (هراز آمل)
 
 
عزیز پرتوی (کارشناس والیبال):
 
برترین بازیکنان:
 
۱- صابر کاظمی (فولاد سیرجان)

۲- میثم صالحی (شهرداری ارومیه)

 
۳-آرمان صالحی (شهرداری گنبد)
 
برترین مربیان:
 
۱- بهروز عطایی (هراز آمل)

۲-  عظیم جزیده (شهرداری گنبد) 

۳- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان)
 
 
محمد وکیلی (مربی والیبال):

برترین بازیکنان:

۱- صابر کاظمی (فولاد سیرجان)

۲- میثم صالحی (شهرداری ارومیه)

۳- آرمین تشکری (فولاد سیرجان)

برترین مربیان:

۱- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان)

۲- عظیم جزیده (شهرداری گنبد)

۳- رحمان محمدی زاد (سپاهان اصفهان)
 
 
علیرضا طلوع‌کیان (مربی والیبال):
 
برترین بازیکنان:

۱- صابر کاظمی (فولاد سیرجان)

۲- میثم صالحی (شهرداری ارومیه)

۳- شهروز همایونفر (هراز آمل)

برترین مربیان:

۱- بهروز عطایی (هراز آمل)

۲- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان) 

۳- عظیم جزیده (شهرداری گنبد) 


بهنام محمودی (کارشناس والیبال):
 
برترین بازیکنان:

۱- علیرضا بهبودی (فولاد سیرجان)

۲- صابر کاظمی (فولاد سیرجان)

۳- محمدرضا حضرت‌پور (شهرداری ارومیه) و مجتبی یوسفی (فولاد سیرجان)

برترین مربیان:

۱- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان)

۲- بهروز عطایی (هراز آمل) و پیمان اکبری (شهرداری ارومیه)

۳- عظیم جزیده (شهرداری گنبد)


سیف‌الله ترابی (کارشناس والیبال):

برترین بازیکنان:

۱- صابر کاظمی (فولاد سیرجان)

۲- علیرضا بهبودی (فولاد سیرجان)

۳- میثم صالحی (شهرداری ارومیه)

برترین مربیان:

۱- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان)

۲- عظیم جزیده (شهرداری گنبد)

۳- رحمان محمدی راد (سپاهان اصفهان)


جهانگیر سیدعباسی (مربی والیبال):

برترین بازیکنان:

۱- صابر کاظمی (فولاد سیرجان)

۲- میثم صالحی (شهرداری ارومیه)

۳- شهروز همایونفر (هراز آمل)

برترین مربیان:

۱- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان)

۲- عظیم جزیده (شهرداری گنبد)

۳- بهروز عطایی (هراز آمل)


امیرداود کمالی (والیبال نویس):

برترین بازیکنان:

۱- محمدرضا حضرت‌پور (شهرداری ارومیه)

۲- صابر کاظمی (فولاد سیرجان)

۳- میثم صالحی (شهرداری ارومیه)  

برترین مربیان:

۱- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان)

۲- عظیم جزیده (شهرداری گنبد)

۳- بهروز عطایی (هراز آمل)


محمد منصوری (کارشناس والیبال):

برترین بازیکنان:

۱- صابر کاظمی (فولاد سیرجان)

۲- رحمان داودی (فولاد سیرجان)

۳- میثم صالحی (شهرداری ارومیه)

برترین مربیان:

۱- پیمان اکبری (شهرداری ارومیه)

۲- بهروز عطایی (هراز آمل)

۳- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان)


امیرحسین منظمی (کارشناس والیبال):

برترین بازیکنان:

۱- میثم صالحی (شهرداری ارومیه) 

۲- صابر کاظمی (فولاد سیرجان)

۳- رحمان داودی (فولاد سیرجان)

برترین مربیان:

۱- پیمان اکبری (شهرداری ارومیه)

۲- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان)

۳- عظیم جزیده (شهرداری گنبد)


محمد ترکاشوند (مربی والیبال):

برترین بازیکنان:

۱- علیرضا بهبودی (فولاد سیرجان)

۲- صابر کاظمی (فولاد سیرجان)

۳- میثم صالحی (شهرداری ارومیه)

برترین مربیان:

۱- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان)

۲- پیمان اکبری (شهرداری ارومیه)

۳- رحمان محمدی راد (سپاهان اصفهان)
 

مسعود آرمات (مربی والیبال):

برترین بازیکنان:

۱- صابر کاظمی (فولاد سیرجان)

۲- میثم صالحی (شهرداری ارومیه)

۳- اصغر مجرد (سپاهان اصفهان)

برترین مربیان:

۱- بهروز عطایی (هراز آمل)

۲- عظیم جزیده (شهرداری گنبد)

۳- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان)
 
 
پژمان نجات پور (والیبال‌نویس):

برترین بازیکنان:

۱- صابر کاظمی (فولاد سیرجان)

۲- شهروز همایونفر (هزار آمل)

۳- میثم صالحی (شهرداری ارومیه)

برترین مربیان:

۱- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان)

۲- پیمان اکبری (شهرداری ارومیه)

۳- رحمان محمدی راد (سپاهان اصفهان)
 
 
مجتبی ذکی‌زاده (والیبال نویس):

برترین بازیکنان:

۱- صابر کاظمی (فولاد سیرجان)

۲- میثم صالحی (شهرداری ارومیه)

۳- رحمان داودی (فولاد سیرجان)

برترین مربیان:

۱- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان)

۲- عظیم جزیده (شهرداری گنبد)

۳- محمد عمده غیاثی (شهداب یزد)
 
 
آرش صادقیانی (مربی والیبال):
 
برترین بازیکنان:

۱- صابر کاظمی (فولاد سیرجان)

۲- میثم صالحی (شهرداری ارومیه)
 
۳- رحمان داودی (فولاد سیرجان)
 
برترین مربیان:
 
۱- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان)

۲- بهروز عطایی (هراز آمل) و پیمان اکبری (شهرداری ارومیه)
 
۳- رحمان محمدی زاد (سپاهان اصفهان)
 

نفرات اول تا سوم برترین بازیکن و بهترین مربی به ترتیب ۱۰، ۵ و ۳ امتیاز دریافت می‌کنند در نهایت با جمع بندی این امتیاز برترین بازیکنان و مربیان لیگ برتر والیبال مشخص شدند. رده‌بندی نهایی به شرح زیر است.

۳ بازیکن برتر لیگ:

۱- صابر کاظمی (فولاد سیرجان) با ۱۳۳ امتیاز
۲- میثم صالحی (شهرداری ارومیه) با ۸۰ امتیاز
۳- علیرضا بهبودی (فولاد سیرجان) با ۴۳ امتیاز

۳ مربی برتر لیگ:

۱- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان) با ۱۳۹ امتیاز
۲- بهروز عطایی (هراز آمل) با ۶۲ امتیاز
۳- عظیم جزیده (شهرداری گنبد) با ۵۲ امتیاز

بر همین اساس محمدرضا تندروان و صابر کاظمی به عنوان برترین مربی و بازیکن لیگ برتر والیبال در سال 1399 انتخاب شدند.

 

گزارش از آرش عبدی و حامد حسین زاده

منبع : میزان 


لیگ برتر والیبال , فصل 99 , برترین ها ,
نویسنده : عادل خدرخوجه بازدید : 23 تاریخ : جمعه 29 اسفند 1399 نظرات :
دیدگاه ها
ارسال دیدگاه
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

چکیده ای از نقل و انتقالات لیگ برتر والیبال 1400

آیا شهرداری گنبدکاووس همچنان اسپانسر والیبال گنبدکاووس خواهد بود؟!

اکبری و تندروان دستیاران احتمالی آلکنو / تلاش فدراسیون برای حفظ سهمیه مربیان ایرانی

اهمیت نحوه گرم و سرد کردن در ورزش والیبال (ویدیو)

گفت و گو با پزشک تیم ملی والیبال/ افروزی : نمی توانیم ملی پوشان را کامل قرنطینه کنیم

آسیب های ورزشی مرسوم در ورزش والیبال

مرگبارترین اسپک های دنیای والیبال (ویدیو)

گزارشی از اردوی تیم ملی والیبال ایران + ویدیو

بازگشت ستاره والیبال برزیل به لیگ کشورش

لیبرو تیم ملی : متأسفانه تعداد کرونایی‌های تیم ملی بالا بود / مسابقات سخت و مهمی در پیش داریم !

آشنایی کامل با تکنیک های مقدماتی والیبال / بخش دوم فن ساعد در والیبال !

چند خبر نقل و انتقالی لیگ والیبال ایران / از تمدید محمدی راد با سپاهان تا برگشت مجدد اسفندیار به آمل !

احتمال تغییر در برنامه های اردوی تیم ملی والیبال !

معرفی دو جوان آینده دار والیبال ایران؛ صابر کاظمی و میثم صالحی !

آشنایی کامل با تکنیک های مقدماتی والیبال / بخش نخست پاس پنجه !

گفت و گوی مفصل با پاسور با تجربه ارومیه ای / بهبودی : سکوی المپیک ؟! بعید است !!

مهمترین رویداد های والیبال ایران در سال 1400 / لیگ ملت های والیبال اولین آزمون آلکنومهمترین رویداد های والیبال ایران در سال 1400 / لیگ ملت های وال

ویدیو / هنرنمایی سعید معروف کاپیتان تیم ملی در تیم بایک موتور چین 2021 !

چکیده ای از نقل و انتقالات لیگ برتر والیبال 1400
آخرین وضعیت تیم والیبال شهرداری ارومیه ؛
ژاپن تورنمنتی دوستانه جهت تست برای المپیک آتی برگزار می کند
به علت شیوع کرونا ؛ بسته شدن پرونده لیگ ملت ها 2021 بدون سقوط هیچ تیمی !
خبرهای کوتاه نقل و انتقالاتی لیگ برتر والیبال / دانشفر و صحبتی راهی سایپا شدند
گفت و گو با پزشک تیم ملی والیبال/ افروزی : نمی توانیم ملی پوشان را کامل قرنطینه کنیم
یک رسانه روس پس از ناکامی زنیت در سوپر لیگ روسیه؛پایان رکورد ۱۴ ساله برای زنیت!
خبرهای نقل و انتقالات والیبال / محمد کاظم گزینه شهرداری ورامین / احمدی راهی پرتغال شد
استارت تمرینات تیم ملی ژاپن برای المپیک 2021
مرحله نهایی لیگ والیبال روسیه با شکست شاگردان آلکنو آغاز شد
نقل و انتقالات لیگ برتر / شهداب و هراز از بازیکنان جدید خود رونمایی کردند
بازگشت ستاره والیبال برزیل به لیگ کشورش
سومین برد پیاچنزا در حضور موسوی / پیروزی نفسگیر یاران موسوی در ایتالیا
لیبرو تیم ملی : متأسفانه تعداد کرونایی‌های تیم ملی بالا بود / مسابقات سخت و مهمی در پیش داریم !
پیمان اکبری سرمربی تیم والیبال پیکان شد
نویسندهپاسخ
29 فروردین تاریخ حضور سرمربی تیم ملی والیبال در ایران ! adelkhoje
آیا شهرداری گنبدکاووس همچنان اسپانسر والیبال گنبدکاووس خواهد بود؟! adelkhoje
به علت شیوع کرونا ؛ بسته شدن پرونده لیگ ملت ها 2021 بدون سقوط هیچ تیمی ! adelkhoje
خبرهای کوتاه نقل و انتقالاتی لیگ برتر والیبال / دانشفر و صحبتی راهی سایپا شدند adelkhoje
گلایه ملی پوشان والیبالیست از اردو تیم ملی والیبال ! adelkhoje
ژاپن تورنمنتی دوستانه جهت تست برای المپیک آتی برگزار می کند adelkhoje
گفت و گو با پزشک تیم ملی والیبال/ افروزی : نمی توانیم ملی پوشان را کامل قرنطینه کنیم adelkhoje
بازتاب قهرمانی زنان مهاجر افغانستان در سایت کنفدراسیون والیبال آسیا adelkhoje
آغاز اردوی تیم ملی والیبال نشسته مردان از ۳۰ فروردین adelkhoje
اهمیت نحوه گرم و سرد کردن در ورزش والیبال adelkhoje
اکبری و تندروان دستیاران احتمالی آلکنو / تلاش فدراسیون برای حفظ سهمیه مربیان ایرانی adelkhoje
یک رسانه روس پس از ناکامی زنیت در سوپر لیگ روسیه؛پایان رکورد ۱۴ ساله برای زنیت! adelkhoje
آسیب های ورزشی مرسوم در ورزش والیبال adelkhoje
استارت تمرینات تیم ملی ژاپن برای المپیک 2021 adelkhoje
نقل و انتقالات لیگ برتر / شهداب و هراز از بازیکنان جدید خود رونمایی کردند adelkhoje
بازگشت ستاره والیبال برزیل به لیگ کشورش adelkhoje
پیمان اکبری سرمربی تیم والیبال پیکان شد adelkhoje
لیبرو تیم ملی : متأسفانه تعداد کرونایی‌های تیم ملی بالا بود adelkhoje
احتمال تغییر در برنامه های اردوی تیم ملی والیبال ! adelkhoje
چند خبر نقل و انتقالی لیگ والیبال ایران / از تمدید محمدی راد با سپاهان تا برگشت مجدد adelkhoje
گمانه زنی ها برای انتخاب سرمربی تیم ارومیه /تندروان:در روز‌های آینده پرونده باشگاهی ا adelkhoje
ویدیو / تیم تخصصی جناب خان در مسابقه والیبال adelkhoje
درخواست چند کشور مطرح از FIVB چشم پوشی از حضور بازیکنان شاخص به دلیل خستگی adelkhoje
جولان کرونا در اردوی تیم ملی والیبال / تست کرونا 5 بازیکن دعوت شده مثبت اعلام شد adelkhoje
محمدرضا بیک هم لژیونر شد adelkhoje