close
تبلیغات در اینترنت
قهرمانان خود شعر شور وهیجان می سرایند !
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
تبلیغات
تلیغات تلیغات تلیغات تلیغات تلیغات
قهرمانان خود شعر شور وهیجان می سرایند !
قهرمانان خود شعر شور وهیجان می سرایند !

خبرگزاری ورزش والیبال : شهد قهرمانی خود لذتی دارد كه آنانی كه آن را تجربه میكنند می دانند وحكایت قهرمانی فرهاد به همراه تیم بزرگسالان والیبال ایران جزوه نخستین افتخارات ورزش گنبد و تركمن صحرا بخصوص والیبال دررده بزرگسالان است .

خبرگزاری ورزش والیبال : شهد قهرمانی خود لذتی دارد كه آنانی كه آن را تجربه میكنند می دانند وحكایت قهرمانی فرهاد به همراه تیم بزرگسالان والیبال ایران جزوه نخستین افتخارات ورزش گنبد و تركمن صحرا بخصوص والیبال دررده بزرگسالان است .
فرهاد قائمی حالا در تركیب ثابت تیم ملی ایران در بالاترین سطوح می درخشد .
پیش بینی مربی او، ست كوویچ به واقعیت پیوسته است .
پرنده كوچك خوشبختی ست كوویچ در آسمان والیبال آسیا وایران بالها را می گشاید .
اما قهرمانانی كه برای مردم ومنطقه خود افتخار می آفریینند و امید و باورمردمشان هستند قابل وصفند .
ودر این میان آنچه كه محبوبیت قهرمانان بومی منطقه را برای مردمشان بیشتر و بیشتر می كند، نشانه هایی از بودنها هستند.
همان نشانه هایی كه مردم تركمن صحرا و گنبد با آنها شناخته می شوند .
«اسب وتك سوار» « دوتار وبخشی» «كشت ورنج كشاورز» «مادران ولالایی هایش» «قالی ونقشهایش» «هنر چیره دست زنان تركمن» «صحرا و طبیعت بی مثالش» و به شاعر نامدار تركمن مختوم قلی فراغی اش می نازد.
همان شاعری كه می سراید وبزرگترین برج آجری جهان كه شاهد شادیها وغمهای این مردم به وسعت تمام تاریخش بوده است می باشد كه قهرمانان ما نیز باید هم چنین باشند.
وقتی یلی پیراهن مقدس تیم ملی را می پوشد حكایت مردمش را نیز بیان میكند وچنین است فرهادی كه در تیم ملی میدرخشد، گویی ملتی با او سرود قهرمانی می سرایند .
آق توقای، مزار مختومقلی فراغی امسال در سالگرد تولدش منتظر فرهاد و دیگر قهرمانانش خواهد بود .
جایی كه شاعری عارف وبرجسته چون نگینی در قلب صحرا می درخشد .
اگر او در قید حیات بود شاید قطعه شعری برای شیر بچه تركمن صحرا می سرود .
سرویس، آغازگر بازی زیبای والیبال است واو طوفانی در این آغاز است .
یورش او به سوی توپ همانند چهار نعل اسبان صحراست.
به تصاویر آهسته تلویزیونی نگاه كنید. به این نكته پی خواهید برد که فرهاد همان چابكسوار بی همتای صحراست .
اوامروز شهسوار سواران است.
او بر باد اسبهای صحرا می تازد .
یورش اسبهای تركمن روزگاری پهنه ایران وجهان را در هم می نوردید .
او همنفس اسبهاییست كه شوق پیروزی را می آورند.
او یادآور چكاوك یكه تاز، هیهات قهرمان، ویس بابای افسانه ای واسپیدهورس میداندار كورسهای قهرمانیست.
سرویس او همانند طغیان نابهنگام اترك است. شیرازه تیمهای مقابل در هم می پیچد.
این را شنیدی كه وقتی رود اترك طغیان می كند ، ومی خروشد ، ویرانگراست ویرانگر،
وتو همان اتركی.
تو همان سیلی بی مهار ویرانگر، هماتند زمانی كه سرویسهایت در روسیه درلیگ جهانی در گیم سوم تارومار كرد .
فرهاد من ، او كه زاده صحراست، او از همان صحرای پاكی می آید كه مردمانش ساده دل وعاشقند، مهربان وسخاوتمند، مومن و دینمدارند .
.گوش كنید گوش كنید : این صدای ضجه مادریست كه سحرگاهان برای پیروزی فرزندش به درگاه خداوند تضرع می كند .
این صدای سوز مادریست كه با لالایی خود فرزندان صحرا را به آغوش میكشد تا فرزندان این خاك آرام گیرند .
اما اینان مردان بی قرارند . دفتر قهرمانی مردان صحرا در والیبال پر است از افتخارات گذشتگان.
آنان این ره را پیمودند تا امروز فرهاد نماینده شایسته آنان باشد.
همانطور كه بهنام محمودی در تلویزیون گفت .پیمودن راه قهرمانی از همت وتلاش گذشتگان است .
واما حكایت والیبال صحرا : نخستین بارآن مرد بی هماورد وجاوید با دستهای خالی با رنج بسیار زمانی كه ملی پوش شدن رویای بازیكنان بود.
بای محمد دوجی و مجید آزمون و نوری همتی را به اردوی تیم ملی فرستاد .
همتی به ناحق ازتیم ملی جا ماند و بای محمد ومجید رهسپار تركیه شدند واین آغاز حركتی بود كه مردم صحرا با والیبال و پیروزیهایشان اوج می گرفتند ..
سال شصت وچهار قهرمان ایران شدند .
شصت وچهار سال فراموش نشدنی وتاریخی والیبالمان بود .
نوری همتی در رشت كاپ قهرمانی را بالای سر برد .
بعد از آن درخشش خلیل و حبییب پیراهن جوانان را پوشیدند وبه مكه رفتند .
عظیم واحد ارمشی به آرژانتین .
رضا فرجی هم شهد پیراهن تیم ملی را چشید .
رحمان رئوفی و احد ارمشی باهم به ویتنام رفتند .
برادران عثمان وابراهیم سن سبیلی استارت والیبال ایران را زدند ، دوبی را با هم فتح كردند تا رسید نوبت به قهرمانان نوجوان ما گلی وابراهیم و فرهاد وادریس باهم صخرهای مكزیك را درهم نوردیند .
كمال قریشی ، شاهین وهادی آسیا را.
غیاث ومیكاییل یلمه را اجل مهلت نداد .
آنان كه خود یلی بی مثال وقهرمان بودند همانند استاد وپدر، والیبال تركمن صحرا نوری آزمون وحاج خوش گلدی صحنه كه تلاششان ستودنی وبیاد ماندنی ، دیگر در میان مانیستند تا ببیند قهرمانان این خاك را.
آسیا تعظیم كرد به غیاث وعظیم جزیده .
ویك كرور بازیكن كه دوش تا دوش این بازیكنان ورق های این دفتر را گشودند .
اگر این دفتر خاك گرفته مرا تقصیری نیست نه از نسیان است ونه از قلم .
این از بهر جفا هست وبی وفایی.
عجب !!!!!
دوتار نوازندگان صحرا می نوازد مست از غرور وشادمانی.
بنواز بخشی .
من با شور وصف تمام نشدنی جوانی از دیارت آسیا را فتح كرده صدای دوتارت.
گوش فلك را می شكافد .
این بخشیها سرود عشق وتعصب وشور می نوازند تو ای فرهاد همان عشقی، همان تعصبی وتو همان شوری......
این صدای سفیر زوزه های باد گرم صحراست .
همان صحرایی كه با تمام سخاوتش سفره های این مردم پاك را لبریز از زندگی می كند .
تو همان صحرایی.
شنیدی كه گندم خوشه آورده رنج كشاورز خسته از تن زدوده !
شنیدی كه پنبه از غوشه سر بر آورده ، همان پنبه ایست كه نان سر سفره این مردم آورده، غیر بومی را به شهر ما آورده!
آلاگل تشنه باران است .
همانجایی كه مردمانش چون صحرا صبورند كه ببخشد خدایی دوباره باران را .
تو همان آلاگلی.
تو همان قوی سپید سیبری كه بر او می نشیند.
زمانی از میان داستانها گلن اوجایی آمد .
همان گلن اوجایی قهرمان، كه بی پروا به تاخت آمد تا عشق خود را از میان تفنگداران آماده به كشتن او ازمیان آق اوی و كنار تنور سوزان نفرت بر دارد تا او را به اغوش كشد .
او چنین كرد.
وفرهاد تو همان گلن اوجایی واقعی هستی كه امروز می تازی .
وفرهاد فرهاد وفرهاد ها برای این كه تا ازل در یادها بمانند، بدانند این خاك وصحرا نجیب است وپاك .
او را به از این باید پاس داشت.
والسلام.
عبدالجلیل امانی نژاد ، گنبد كاووس.

منبع : وبسایت بامپوش گنبد کاووس

http://bampoosh.ir/post/584


فرهاد قائمی , رحمان رئوفی , سردار آزمون , قهرمانان خود شعر شور وهیجان می سرایند , والیبال ایران , گنبد وتركمن صحرا , ست كوویچ , مختوم قلی فراغی , آق توقای , چكاوك یكه تاز , هیهات قهرمان , ویس بابای افسانه ای است واسپیدهورس , ای محمد دوجی , مجید آزمون , نوری همتی , تركیه , رشت , برادران عثمان وابراهیم سن سبیلی , احد ارمشی , گلی وابراهیم و فرهاد وادریس ,
نویسنده : عادل خدرخوجه بازدید : 329 تاریخ : چهارشنبه 24 مهر 1392 نظرات :
نگارخانه
میلیتاری
دیدگاه ها
فاطمه عابدی میگه
عالی و زیبا بود.واقعا راسته.آقای فرهاد قائمی واقعا قشنگ بازی میکنند.براشون ارزوی موفقیت های بیشتر دارم.آفرین...
ارسال دیدگاه
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تلیغات
نویسندهپاسخ
به دنبال زوج جدید برای معروف mehdii7007
اعلام برنامه روز سوم/جدال ایران با استرالیا در آخرین دیدار 13791379
یادگیری زبان فرانسه mrsz1mrsz
تدریس خصوصی زبان فرانسه mrsz1mrsz
تاپیک تالار گفت و گو والیبال فروم..... 13791379
چرا کاپیتان معروف از کوره در رفت؟ mojtaba83
آرمات: در لیگ ملت‌ها چیز خاصی از ایگور ندیدیم/ کولا بهانه‌ای برای قهرمانی جهان ندارد mojtaba83
داستان عبادی پور از زبان پدر mojtaba83
مرتضی شریفی در آستانه پیوستن به تیم «لاتینا» ایتالیا mojtaba83
سئو سایت با مهم ترین فاکتورهای رتبه بندی گوگل fns4565
لیگ ملت‌های والیبال؛ اوج‌گیری ادامه دار کانگوروها با شکست ایتالیا sina62
ملی‌پوش والیبال: آتاناسویچ بازی را برای صربستان درآورد sina62
دال زوتو: از تماشاي بازي تيم ايران لذت بردم sina62
کاظمی: می توانم بهتر از این هم بازی کنم sina62
عبادی پور: ای کاش برنده مسابقه می شدیم mojtaba83
کاظمی و سوزا بهترین بازیکنان دیدار ایران با برزیل mojtaba83
بدترین شکست چند سال اخیر والیبال آمریکا رقم خورد mojtaba83
پیروزی سخت برزیل برابر جوانان ایران 13791379
پسر 20 ساله گرگانی، امتیازآورترین بازیکن ایران 13791379
دریافت کننده ملی‌پوش ایران لژیونر شد/ میرزاجانپور در کاستلانا 13791379
کولاکوویچ: کری خوانی چینی ها به بازیکنانم انگیزه داد sina62
کولاکوویچ: با احترام به حریفان ایران، خواهیم جنگید 13791379
لوزانو: ایران بهتر از چین بود جیانگ: طبق انتظار پیش نرفتیم mojtaba83
وادی: آماده دیدار با چین هستیم/توخته: از حضور در تيم ملی خوشحالم و انگيزه زیادی دارم mojtaba83
سعید معروف: امیدوارم تیم ملی والیبال بتواند به تورنمنت برگردد mojtaba83
والیبالیست ها چقدر شانس فینالیست شدن دارند؟ mojtaba83
ضعف های تیم ملی والیبال از نگاه یک کارشناس mojtaba83
مدیرتیم والیبال اماویلاز ایتالیا: حضور معروف هدیه به ما بود mojtaba83
توخته: با روحیه خوب به روسیه اعزام می شوم mojtaba83
کولاکویچ: بدون انرژی و با خستگی نمی‌توان بازی کرد 13791379
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید