در اینستاگرام منتظر حضور شما هستیم
عضویت در پیج اینستاگرام والیبال فروم

برترین بازیکنان و مربیان لیگ برتر والیبال فصل 99 از دید مربیان و کارشناسان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
تلیغات تلیغات
برترین بازیکنان و مربیان لیگ برتر والیبال فصل 99 از دید مربیان و کارشناسان
برترین بازیکنان و مربیان لیگ برتر والیبال فصل 99 از دید مربیان و کارشناسان
برترین بازیکنان و مربیان لیگ برتر والیبال در سال ۹۹ با رای مربیان، کارشناسان و والیبال‌نویسان مشخص شدند.

 

 لیگ برتر والیبال در سال ۹۹ با قهرمانی تیم فولاد سیرجان به پایان رسید. این تیم در فینال این رقابت‌ها موفق شد مقابل تیم شهرداری ارومیه به پیروزی برسد. همچون سال‌های گذشته با استفاده از آرای کارشناسان، مربیان و والیبال‌نویسان کشور اقدام به انتخاب ۳ بازیکن و ۳ مربی برتر لیگ در سال ۹۹ کرده‌ایم. در ادامه آرای هر کدام از آنها را می‌خوانید.

محمود افشاردوست (کارشناس والیبال):

برترین بازیکنان:

۱- علیرضا بهبودی (فولاد سیرجان)

۲- میثم صالحی (شهرداری ارومیه)

۳- شهروز همایونفر (هراز آمل)

برترین مربیان:

۱- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان) 

۲- پیمان اکبری (شهرداری ارومیه)

۳- بهروز عطایی (هراز آمل)


علی شاکری (کارشناس والیبال):

برترین بازیکنان:

۱- صابر کاظمی (فولاد سیرجان)

۲- میثم صالحی (شهرداری ارومیه)

۳- شهروز همایونفر (هراز آمل)

برترین مربیان:

۱- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان)

۲- بهروز عطایی (هراز آمل) و پیمان اکبری (شهرداری ارومیه)

۳-  عظیم جزیده (شهرداری گنبد)


جمشید حمیدی (کارشناس والیبال):

برترین بازیکنان:

۱- میثم صالحی (شهرداری ارومیه)

۲- علیرضا بهبودی (فولاد سیرجان)

۳- صابر کاظمی (فولاد سیرجان)

برترین مربیان:

۱- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان)  

۲- عظیم جزیده (شهرداری گنبد)

۳- بهروز عطایی (هراز آمل)
 
 
عزیز پرتوی (کارشناس والیبال):
 
برترین بازیکنان:
 
۱- صابر کاظمی (فولاد سیرجان)

۲- میثم صالحی (شهرداری ارومیه)

 
۳-آرمان صالحی (شهرداری گنبد)
 
برترین مربیان:
 
۱- بهروز عطایی (هراز آمل)

۲-  عظیم جزیده (شهرداری گنبد) 

۳- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان)
 
 
محمد وکیلی (مربی والیبال):

برترین بازیکنان:

۱- صابر کاظمی (فولاد سیرجان)

۲- میثم صالحی (شهرداری ارومیه)

۳- آرمین تشکری (فولاد سیرجان)

برترین مربیان:

۱- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان)

۲- عظیم جزیده (شهرداری گنبد)

۳- رحمان محمدی زاد (سپاهان اصفهان)
 
 
علیرضا طلوع‌کیان (مربی والیبال):
 
برترین بازیکنان:

۱- صابر کاظمی (فولاد سیرجان)

۲- میثم صالحی (شهرداری ارومیه)

۳- شهروز همایونفر (هراز آمل)

برترین مربیان:

۱- بهروز عطایی (هراز آمل)

۲- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان) 

۳- عظیم جزیده (شهرداری گنبد) 


بهنام محمودی (کارشناس والیبال):
 
برترین بازیکنان:

۱- علیرضا بهبودی (فولاد سیرجان)

۲- صابر کاظمی (فولاد سیرجان)

۳- محمدرضا حضرت‌پور (شهرداری ارومیه) و مجتبی یوسفی (فولاد سیرجان)

برترین مربیان:

۱- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان)

۲- بهروز عطایی (هراز آمل) و پیمان اکبری (شهرداری ارومیه)

۳- عظیم جزیده (شهرداری گنبد)


سیف‌الله ترابی (کارشناس والیبال):

برترین بازیکنان:

۱- صابر کاظمی (فولاد سیرجان)

۲- علیرضا بهبودی (فولاد سیرجان)

۳- میثم صالحی (شهرداری ارومیه)

برترین مربیان:

۱- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان)

۲- عظیم جزیده (شهرداری گنبد)

۳- رحمان محمدی راد (سپاهان اصفهان)


جهانگیر سیدعباسی (مربی والیبال):

برترین بازیکنان:

۱- صابر کاظمی (فولاد سیرجان)

۲- میثم صالحی (شهرداری ارومیه)

۳- شهروز همایونفر (هراز آمل)

برترین مربیان:

۱- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان)

۲- عظیم جزیده (شهرداری گنبد)

۳- بهروز عطایی (هراز آمل)


امیرداود کمالی (والیبال نویس):

برترین بازیکنان:

۱- محمدرضا حضرت‌پور (شهرداری ارومیه)

۲- صابر کاظمی (فولاد سیرجان)

۳- میثم صالحی (شهرداری ارومیه)  

برترین مربیان:

۱- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان)

۲- عظیم جزیده (شهرداری گنبد)

۳- بهروز عطایی (هراز آمل)


محمد منصوری (کارشناس والیبال):

برترین بازیکنان:

۱- صابر کاظمی (فولاد سیرجان)

۲- رحمان داودی (فولاد سیرجان)

۳- میثم صالحی (شهرداری ارومیه)

برترین مربیان:

۱- پیمان اکبری (شهرداری ارومیه)

۲- بهروز عطایی (هراز آمل)

۳- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان)


امیرحسین منظمی (کارشناس والیبال):

برترین بازیکنان:

۱- میثم صالحی (شهرداری ارومیه) 

۲- صابر کاظمی (فولاد سیرجان)

۳- رحمان داودی (فولاد سیرجان)

برترین مربیان:

۱- پیمان اکبری (شهرداری ارومیه)

۲- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان)

۳- عظیم جزیده (شهرداری گنبد)


محمد ترکاشوند (مربی والیبال):

برترین بازیکنان:

۱- علیرضا بهبودی (فولاد سیرجان)

۲- صابر کاظمی (فولاد سیرجان)

۳- میثم صالحی (شهرداری ارومیه)

برترین مربیان:

۱- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان)

۲- پیمان اکبری (شهرداری ارومیه)

۳- رحمان محمدی راد (سپاهان اصفهان)
 

مسعود آرمات (مربی والیبال):

برترین بازیکنان:

۱- صابر کاظمی (فولاد سیرجان)

۲- میثم صالحی (شهرداری ارومیه)

۳- اصغر مجرد (سپاهان اصفهان)

برترین مربیان:

۱- بهروز عطایی (هراز آمل)

۲- عظیم جزیده (شهرداری گنبد)

۳- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان)
 
 
پژمان نجات پور (والیبال‌نویس):

برترین بازیکنان:

۱- صابر کاظمی (فولاد سیرجان)

۲- شهروز همایونفر (هزار آمل)

۳- میثم صالحی (شهرداری ارومیه)

برترین مربیان:

۱- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان)

۲- پیمان اکبری (شهرداری ارومیه)

۳- رحمان محمدی راد (سپاهان اصفهان)
 
 
مجتبی ذکی‌زاده (والیبال نویس):

برترین بازیکنان:

۱- صابر کاظمی (فولاد سیرجان)

۲- میثم صالحی (شهرداری ارومیه)

۳- رحمان داودی (فولاد سیرجان)

برترین مربیان:

۱- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان)

۲- عظیم جزیده (شهرداری گنبد)

۳- محمد عمده غیاثی (شهداب یزد)
 
 
آرش صادقیانی (مربی والیبال):
 
برترین بازیکنان:

۱- صابر کاظمی (فولاد سیرجان)

۲- میثم صالحی (شهرداری ارومیه)
 
۳- رحمان داودی (فولاد سیرجان)
 
برترین مربیان:
 
۱- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان)

۲- بهروز عطایی (هراز آمل) و پیمان اکبری (شهرداری ارومیه)
 
۳- رحمان محمدی زاد (سپاهان اصفهان)
 

نفرات اول تا سوم برترین بازیکن و بهترین مربی به ترتیب ۱۰، ۵ و ۳ امتیاز دریافت می‌کنند در نهایت با جمع بندی این امتیاز برترین بازیکنان و مربیان لیگ برتر والیبال مشخص شدند. رده‌بندی نهایی به شرح زیر است.

۳ بازیکن برتر لیگ:

۱- صابر کاظمی (فولاد سیرجان) با ۱۳۳ امتیاز
۲- میثم صالحی (شهرداری ارومیه) با ۸۰ امتیاز
۳- علیرضا بهبودی (فولاد سیرجان) با ۴۳ امتیاز

۳ مربی برتر لیگ:

۱- محمدرضا تندروان (فولاد سیرجان) با ۱۳۹ امتیاز
۲- بهروز عطایی (هراز آمل) با ۶۲ امتیاز
۳- عظیم جزیده (شهرداری گنبد) با ۵۲ امتیاز

بر همین اساس محمدرضا تندروان و صابر کاظمی به عنوان برترین مربی و بازیکن لیگ برتر والیبال در سال 1399 انتخاب شدند.

 

گزارش از آرش عبدی و حامد حسین زاده

منبع : میزان 


لیگ برتر والیبال , فصل 99 , برترین ها ,
نویسنده : عادل خدرخوجه بازدید : 41 تاریخ : جمعه 29 اسفند 1399 نظرات :
دیدگاه ها
ارسال دیدگاه
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]

آدرس جدید خبرگزاری والیبال ایران

ترکیب احتمالی تیم ملی والیبال در لیگ ملت های 2021

ویدیو آموزش نکات و تکنیک های خاص والیبال !

قانون جدید برای ثبت‌نام تیم‌ها در لیگ ملت های والیبال 2021 / درخواست ویزا برای خط خورده ها!

ویدیو خلاصه دیدار جنجالی و حاشیه ای ایران - لهستان / معروف در برابر کوبیاک !

آشنایی کامل با تکنیک های مقدماتی والیبال / بخش سوم تکنیک سرویس در والیبال !

مرگ اخلاق در والیبال ایران/ عدم حرفه ای گری برخی از بازیکنان و مربیان !

شروع نقل و انتقالاتی گنبدی ها / تمدید با کاپیتان چوگان ، جذب تاجر !

آخرین وضعیت تیم پیکان / بازگشت در قامت یک مدعی قهرمانی !

اتفاق عجیب در والیبال ایران؛ مذاکره با بازیکنان در اردوی تیم ملی +واکنش دبیر فدراسیون !

سعید معروف در راه شهرداری ارومیه؟

تقویم رویداد های والیبال باشگاه های آسیا 2021 تغییر پیدا کرد

ویدیو / چکیده ای از اردوی تیم ملی والیبال از زبان پوریا فیاضی

برنامه مسابقات تیم ملی در لیگ ملت های 2021 اعلام شد

16 تیمی شدن لیگ برتر والیبال به نفع والیبال ایران ؟!

لیگ برتر والیبال 16 تیمی شد / برگزاری به شیوه لیگ ملت های والیبال !

حضور پررنگ والیبالیست های گلستانی در اردو های تیم ملی !

ویدیو / عثمانی خوانتورنا بهترین بازیکن لیگ والیبال ایتالیا 2021

نویسندهپاسخ
اسامی 17 بازیکن تیم ملی والیبال در لیگ ملت های 2021 مشخص شد adelkhoje
نقل و انتقالات های جنجالی ارومیه بر علیه تیم ها adelkhoje
ترکیب احتمالی تیم ملی والیبال در لیگ ملت های 2021 + برنامه بازی ها به وقت ایران adelkhoje
بهبودی : مسائل مالی در جدایی‌ام دخیل نبود ! adelkhoje
تصویب تقویم پیشنهادی کنفدراسیون والیبال آسیا adelkhoje
خوش خبر: اردوی تیم ملی جای مذاکره نیست، تذکر دادیم adelkhoje
تندروان:شخصیت قهرمانی را در ارومیه نهادینه می‌کنیم|می خواهیم فیاضی، شری adelkhoje
خداحافظی چهار ملی پوش از اردوی تیم ملی والیبال adelkhoje
آشنایی کامل با تکنیک های مقدماتی والیبال / بخش سوم تکنیک سرویس در والیبال ! adelkhoje
تمرینات برای تکنیک ساعد در ورزش والیبال / آموزش تصویری adelkhoje
رشد عجیب و غریب قرار داد بازیکنان لیگ برتر والیبال ! adelkhoje
مرگ اخلاق در والیبال ایران/ عدم حرفه ای گری برخی از بازیکنان و مربیان ! adelkhoje
رضایی جانشین احتمالی تندروان در فولاد سیرجان ؟ adelkhoje
شهنازی : رفتار برخی بازیکن ها ارزش و تعهد اخلاقی را ازبین می برد ! adelkhoje
شروع نقل و انتقالاتی گنبدی ها / تمدید با کاپیتان چوگان ، جذب تاجر ! adelkhoje
ویلفردو لئون در آستانه بازگشت به لیگ والیبال روسیه ! adelkhoje
حضور ایتالیا با تیم دوم در لیگ ملت های 2021 والیبال adelkhoje
رخنه دلال‌ها به اردوی تیم ملی ! adelkhoje
اتفاق عجیب در والیبال ایران؛ مذاکره با بازیکنان در اردوی تیم ملی +واکنش دبیر فدراسیون adelkhoje
آخرین وضعیت تیم پیکان / بازگشت در قامت یک مدعی قهرمانی ! adelkhoje
گزارشی از آخرین وضعیت اردوی تیم ملی والیبال/ اردیبهشت 1400 adelkhoje
جزیده : با اضافه شدن عبادی پور تیم ملی کامل می شود adelkhoje
شبیه سازی رقابت های والیبال المپیک ژاپن انجام گردید adelkhoje
16 تیمی شدن لیگ برتر والیبال به نفع والیبال ایران ؟! adelkhoje
شایعات از توافق محمدرضا تندروان با تیم شهرداری ارومیه خبر می دهند adelkhoje